پایه

250 هزار تومان
خدمات طراحی سایت
  • نصب افزونه
  • نصب و طراحی قالب
  • بررسی موارد سئو
خرید پکیج

استاندارد

590 هزار تومان
ویژه
خدمات طراحی سایت
  • نصب افزونه
  • نصب و طراحی قالب
  • بررسی موارد سئو
خرید پکیج

حرفه ای

790 هزار تومان
خدمات طراحی سایت
  • نصب افزونه
  • نصب و طراحی قالب
  • بررسی موارد سئو
خرید پکیج